Sponsoring

De stenen kosten ongeveer 120 euro per stuk. We denken alleen voor het plaatsen van de stenen 15.000 euro nodig te hebben. Daarnaast willen we de Stolpersteine ook na plaatsing voor educatieve doeleinden in gaan zetten. Ook hiervoor zal geld nodig zijn.
Om het hele project kostendekkend te maken hebben wij een bedrag begroot van 20.000 euro (zie rubriek financiën).


Wilt u ook uw steentje bijdragen?
Het is mogelijk één of meer specifieke of willekeurige Stolpersteine te adopteren à € 120.
Ook kunt u bijdragen aan de verdere kosten, zoals verder historisch onderzoek en educatie. Ieder bedrag is welkom.
Uw eventuele bijdrage kan worden overgemaakt naar bankrekening nummer NL25RABO0187461708 ten name van Stichting Stolpersteine Oldenzaal onder vermelding van “Project Stolpersteine Oldenzaal”
Onze stichting heeft een ANBI-erkenning, zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Hebt u nog vragen, dan kunt u ze stellen op ons contactformulier.