Kloosterstraat 4 en 32

Legging van Stolpersteine op 14 juni 2017 in Oldenzaal

HIER WOONDE
ABRAHAM VAN GELDEREN
GEB. 1893
GEDEPORTEERD 1943
UIT WESTERBORK
VERMOORD 28.2.1942
AUSCHWITZ

HIER WOONDE
LISETTE VAN GELDEREN-COHEN
GEB. 1884
GEDEPORTEERD 1942
UIT WESTERBORK
VERMOORD 19.10.1942
AUSCHWITZ


Kloosterstraat 4:
Hier woonden Abraham van Gelderen en zijn vrouw Lisette.Abraham is in 1893 in Hengelo geboren. Hij was lompensorteerder en koopman.In 1926 trouwde hij met Lisette Cohen. Zij is in 1884 geboren als een van de 5 dochters van Carolina ten Brink en Samson Cohen. Ze was kostuumnaaister van beroep.
Abraham is in 1942 vanuit Westerbork op transport gesteld naar Auschwitz. Hij behoorde tot de Kosel-groep. Dat is een groep van 3500 mannen die 80 km voor Auschwitz uit de treinen zijn gehaald die van Westerbork naar Auschwitz reden. Ze moesten lopen naar verschillende werkkampen. Van die 3500 mannen hebben er maar 181 de oorlog overleefd. Abraham is op 28 februari 1942 omgekomen.
Lisette werd op 16 oktober 1942 vanuit Westerbork op transport gesteld naar Auschwitz en is daar direct na aankomst vermoord.

HIER WOONDE
HARTOG LÖWENSTEIN
GEB. 1878
GEDEPORTEERD 1942
UIT WESTERBORK
VERMOORD 7.11.1942
AUSCHWITZ

HIER WOONDE
BETJE LÖWENSTEIN-HOFSTEDE
GEB. 1893
GEDEPORTEERD 1942
UIT WESTERBORK
VERMOORD 27.11.1942
AUSCHWITZ

Kloosterstraat 32:
Hier woonden Hartog Löwenstein en zijn vrouw Betje.Hartog is in 1878 in Oldenzaal geboren. Hij was lompenhandelaar en kocht ook hazen- en konijnenvellen op.Tot zijn 49-ste bleef hij vrijgezel. Toen bracht een zekere Joseph Meijer een bruid voor hem mee uit Uitgeest. Dat was Betje Hofstede, 34 jaar oud.
Beiden zijn op 18 november 1942 in Westerbork aangekomen en op 24 november op transport gesteld naar Auschwitz waar ze direct na aankomst zijn vermoord.

Aangezien voor de huizen waarin deze mensen woonden een parkeerplaats is, is er gekozen voor een meer openbare plek van waaruit je de locatie kunt zien.

         

         

                   
 

Scholem sol sajn gespeeld door Freilach.