BOTERSTRAAT 5

HIER WOONDE
LEIZER MELAMMET
GEB. 12.06.1871
GEDEPORTEERD 1942
UIT WESTERBORK
VERMOORD 21.9.1942
AUSCHWITZ
HIER WOONDE
HENDRIKA MELAMMET-GOBAS
GEB. 23.03.1868
GEDEPORTEERD 1943
UIT WESTERBORK
VERMOORD 09.04.1943
SOBIBOR

Voormalige winkel-woonhuis van het gezin Melamed (Melammet) aan de Boterstraat 5, na-oorlogse situatie. Het pand is inmiddels afgebroken.

Leizer Melammet werd op 12 juni 1871 in Poniwritz geboren. Op 21 september 1942 werd hij in Monowitz vermoord. Hij was toen 71 jaar. Leizer Melamed (Melammet), de Beestensnijder van Oldenzaal... Hij was 32 jaar oud toen de “Israëlietische Gemeente” van Oldenzaal hem in 1903 aanstelde als “Koster” en “Sjocheit”. Naast rabbijn Frank (in 1905 opgevolgd door Marcus Klein) had hij twee van de belangrijkste functies in de Joodse gemeenschap van de stad. Zijn werk als sjammes (koster, sjoeldienaar) hield in, dat hij iedere sjabbes in sjoel was. Op weekdagen onderhield hij het sjoelgebouw en deed hij in de wijde omgeving van Oldenzaal zijn werk als ritueel slachter of sjoucheit, sjochet, in de volksmond: beestensnijder.

Hendrika Melammet-Gobas werd op 23 maart 1868 in Oldenzaal geboren. Ze werd op 9 april 1943 in Sobibor vermoord. Ze was toen 75 jaar.