HOFMEIJERSTRAAT 2

HIER WOONDE
BERTHA HEDEMAN-ZILVERSMID
GEB. 02.03.1862
GEDEPORTEERD 1942
UIT WESTERBORK
VERMOORD 09.04.1943
SOBIBOR
HIER WOONDE
DEBORA JULIA HEDEMAN  
GEB. 08.08.1901
GEDEPORTEERD 1942
UIT WESTERBORK
VERMOORD 09.04.1943
SOBIBOR

Bertha Hedeman-Zilversmit is 2 april 1862 geboren in Hengelo. Zij is gehuwd geweest met Hartog Hedeman, koopman (†1928).
Ze woonde met haar gezin aan de Putstraat in Ootmarsum. Na het overlijden van haar man in 1928 verhuisde ze naar haar dochter Debora Julia in Oldenzaal. Toen Debora in 1942 onderdook kon Bertha niet mee in verband met haar hoge leeftijd en slechte gezondheid.
Bertha werd opgenomen in het ziekenhuis Heil der Kranken van de zusters Franciscanessen. Toen haar dochter werd opgepakt werd ook zij uit het ziekenhuis gehaald en samen werden ze op transport gesteld naar Westerbork.  Zij werd op 6 april 1943 samen met haar dochter Debora op transport gesteld naar Sobibor. Zij was 81 jaar toen zij op 9 april 1943 in Sobibor werd vermoord.
Debora Julia Hedeman werd op 8 augustus 1901 in Ootmarsum geboren. Vandaar is ze op een gegeven moment naar Oldenzaal verhuisd, waar ze als telefoniste op het postkantoor werk had gevonden. Zij ging in de Hofmeijerstraat wonen.
In 1941 werd ze, net als alle andere Joden, op last van de bezetter ontslagen. Ze heeft blijkbaar de situatie goed ingeschat en is op zoek gegaan naar een  plek om onder te duiken; ze vond een adres in Eibergen waar ze samen met een ander Oldenzaals meisje, Mimi de Leeuw, terecht kon.
De burgemeester van Oldenzaal verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Debora Julia Hedeman, vroeger kantoorbediende bij de P.T.T. Zij woonde in de Hofmeijerstraat 2 in Oldenzaal. Zij had zonder de daartoe vereiste vergunning haar woonplaats verlaten.
(Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken).
Algemeen Politieblad, nr 52, 30 december 1942, 1452, bericht 3292
Helaas heeft het niet lang geduurd: ze werden verraden en Debora en Mimi werden samen met Debora’s moeder naar Westerbork gebracht. Debora werd niet veel later tezamen met haar moeder op transport naar Sobibor gezet, waar ze meteen na aankomst op 09-04-1943 vermoord werden. Debora was toen 41 jaar.