SPONSERING

Wilt u ook uw steentje bijdragen?

Het is mogelijk één of meer specifieke of willekeurige Stolpersteine te adopteren à € 100.

Ook kunt u bijdragen aan de verdere kosten, zoals verder historisch onderzoek en educatie. Bovendien zijn we bezig met een boekje te maken over de Stolpersteinen in Oldenzaal dat we elk jaar willen uitreiken aan elke leerling van groep 8.

Ieder bedrag is welkom!

Uw eventuele bijdrage kan worden overgemaakt naar bankrekening nummer NL25RABO0187461708

Ten name van Stichting Stolpersteine Oldenzaal onder vermelding van “Project Stolpersteine Oldenzaal”

Hebt u nog vragen, dan kunt u ze stellen mailen naar: info@stolpersteineoldenzaal.nl.